Obszar, którego nie widać

Do specjalisty zgłaszamy się wtedy, gdy w danej dziedzinie nie dysponujemy wystarczającą wiedzą na dany temat. To może być zarówno wiedza teoretyczna, jak i umiejętności praktyczne, potrzebne do rozwiązania danego problemu. Im bardziej jest on „widoczny”, zewnętrzny, tym bardziej skłonni jesteśmy szukać pomocy u osób specjalizujących się w danej dziedzinie. Kiedy jednak jest to kwestia trudnych przeżyć i wiążących się z nimi emocji, długo dojrzewamy do decyzji, że jest nam potrzebny psycholog (zobacz: psycholog Bielany).

Mogą to być konsultacje indywidualne, a jeśli psycholog po rozmowie z nami (albo po szeregu spotkań) uzna że takie rozwiązanie jest dobre – terapia grupowa (zobacz: terapia grupowa Warszawa). Taka terapia może obejmować nie tylko członków rodziny, ale osoby które w jakiś sposób łączy pewne przeżycie, zwykle – trudne i wymagające przepracowania.